Back
 

Adding to the next ten

Adding to the next ten

 
 
71 + 9 =
71 + 9 = 80